Pärlfiske i Lagan

Ett kort omnämnande i en tidning av pärlfiske i Lagan väckte många minnen till liv hos mig. Som barn såg jag hur pärlfiskarna plockade upp flodpärlmusslor med olika fångstredskap från sina ekor. De öppnade upp musslorna och med ganska mycket tur kunde de hitta en vacker och väl inkapslad pärla på 1 000 öppnade musslor. Så sällsynta är pärlorna. Lycklig den som idag äger en Lagapärla.

Kraftverket i Laholm togs i drift 1932. Efter det minskade fisket radikalt i ån när musslornas miljö för att trivas och föröka sig blev allt färre. Decennier av intensivt pärlfiske bidrog också till att beståndet minskade. Fisket fortsatte dock, men i mycket begränsad omfattning. För att skydda beståndet i Lagan infördes totalförbud för fisket 1961. Sedan 1994 är musslan fridlyst i hela Sverige.

På min utställning på Stadshusgalleriet i Laholm 8/9—27/9 2012 gestaltar jag på  ”berättarkrukor” musslornas liv på åbottnen. Jag har också skulpterat namnsatta ansikten med inspiration från en bild på pärlfiskande barn.

Genom Föreningen gamla Laholm förmedling fick jag låna gamla fiskeredskap från kraftstationen vid Lagaholm.

 

Foto: Lars Ingemarson