Hommage à Grandville

Hommage à Grandville

Den franske satirtecknaren J.J. Grandville (1803-1847) inspirerade mig med sina figurer som har människokropp, tidstypiska kläder och djurhuvuden. Ibland kan det till och med sticka ut en tass eller en bockfot under kläderna.

Det resulterade i en rad rakubrända figurer: Godsägaren (get) samtalar med Fiskalen (groda), Postiljonen är egentligen en uggla men tror att han är brevduva, Notarien (pingvin) samtalar med sin Smånotarier (konstiga fågelungar) och Advokaten (råtta) står och ser myndig ut. Jag har gjort ännu ett antal figurer.