Kinesiska zodiaker

Tre zodiakerEn utställning på Galleri Ekvall+Törnblom, Stockholm, 2010

Den kinesiska zodiaken är indelad i en cykel på tolv år där varje år förknippas med ett specifikt djur. De som är födda under ett visst djurs år tros dela somliga av djurets egenskaper. Observera att det kinesiska nyåret börjar först i slutet av januari/mitten av februari. De tolv djuren är:

Råttan : Charmig, social, rastlös.
Oxen : Viljestark, bestämd, ambitiös, envis.
Tigern : Modig, äventyrlig, generös, impulsiv.
Kaninen : Fredsälskande, listig, förståndig, perceptiv.
Draken : Aktiv, trygg, ärlig, tursam.
Ormen : Klok, tankfull, vaktande, långsamtgående.
Hästen : Aktiv, alert, social, självcentrerad.
Geten : Kreativ, snäll, problemfri, känslosam.
Apan : Talför, charmig, social, klurig.
Tuppen : Metodisk, effektiv, stolt, uppriktig.
Hunden : Ärlig, pålitlig, perceptiv, cynisk.
Grisen : Uppriktig, social, driftig, envis.

 

 

 

Råtta 2008 1996 1984 1972 1960 1948 1936 1924 1912 1900
Oxe 2009 1997 1985 1973 1961 1949 1937 1925 1913 1901
Tiger 2010 1998 1986 1974 1962 1950 1938 1926 1914 1901
Kanin 2011 1999 1987 1975 1963 1951 1939 1927 1915 1903
Drake 2012 2000 1988 1976 1964 1952 1940 1928 1916 1904
Orm 2013 2001 1989 1977 1965 1953 1941 1929 1917 1905
Häst 2014 2002 1990 1978 1966 1954 1942 1930 1918 1906
Get 2015 2003 1991 1979 1967 1955 1943 1931 1919 1907
Apa 2016 2004 1992 1992 1980 1968 1956 1944 1932 1920
Tupp 2017 2005 1993 1981 1969 1957 1945 1933 1921 1909
Hund 2018 2006 1994 1982 1970 1958 1946 1934 1922 1910
Gris 2019 2007 1995 1983 1971 1959 1947 1935 1923 1911